Prosty regulamin serwisu

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a jego zmiany stają się obowiązujące w momencie ich zamieszczenia bez komunikowania o tym komentatorom.
2. Dołożę wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga oraz udzielę pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
3. Szanuje swoich czytelników i dlatego czasem nie odpowiadam na komentarze, które nic nie wnoszą do dyskusji.
4. Na blogu istnieje wolność słowa, jednak ma ona pewne granice:
Jeśli ktoś chciałby pochwalić mój blog, lub zganić, zapraszam tutaj.

Zasady komentowania artykułów:
1. Stosuj tą samą nazwę użytkownika przy komentowaniu artykułów.
2. Mój blog nie służy do obrażania kogokolwiek z jego użytkowników lub osób trzecich. Nie powstał on z myślą o wymianie doświadczeń kto komu nie zapłacił za zlecenie i podobnym opiniom.
3. Zabraniam umieszczania w komentarzach tekstów które:
– są sprzeczne z prawem,
– naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
– są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
– naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
– zawierają treści pornograficzne,
– zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników,
– zawierają przesadne wydłużanie słów np.: sssuuupppeeerrr
– zbyt często posiadają przdłużane znaki interpunkcyjne np.: ??????????
– posiadają znaki bez sensu np.: khbdshfbdhkfbhsdbf
– posiadają zbędne “uśmieszki”
– nie mają z treścią wypowiedzi nic wspólnego
– zwierają tylko “uśmieszki”
– są pisane całkowicie wielkimi literami
4. W przypadku łamania regulaminu komentowania mogę zablokować IP, adres mailowy, usunąć komentarze użytkownika.
5. W uzasadnionych przypadkach mogę zmieniać treść komentarzy.

Z momentem umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.
Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.
Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Blogu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach do artykułów, jak również za następstwa ich zamieszczenia.

Sprawdź również:

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *